แนวโน้มของธุรกิจอุตสาหกรรมด้านแฟชั่น

อย่างที่เรารู้กันดีว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมการแต่งกาย เนื่องด้วยแฟชั่นการแต่งกายเป็นสํวนหนึ่งของการสร้างภาพลักษณ์และสะท้อน อัตลักษณ์ของผู้คนในสังคม

ดังนั้นการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบแฟชั่นจึงต้องเข้าถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนรู้ทันแนวโน้มของสภาพเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถพัฒนาผลงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้

ถ้าย้อนกลับไปในสมัยก่อน ธุรกิจแฟชั่นในสมัยนั้น เราก็จะรู้จักกันในฐานะห้องเสื้อ ที่มีเจ้าของธุรกิจเป็นผู้ออกแบบ และตัดเย็บเฉพาะตัวลูกค้า แล้วก็มี แบรนด์เนมดังๆ ที่วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าไม่กี่แบรนด์ ลูกค้าก็จะมีทางเลือกไม่มากนัก กระแสของแฟชั่นส่วนใหญ่ก็จะมาจากดาราภาพยนต์ที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้ห้องเสื้อต่างๆ แล้วก็มีลงโฆษณาในนิตยสารดังๆ ไม่กี่เล่มในสมัยนั้น อย่าง นิตยสารขวัญเรือน นิตยสารกุลสตรี

แต่สิ่งที่ทำให้อุตสาหกรรมแฟชั่นในบ้านเรา ที่ออกแบบด้วยฝีมือของนักออกแบบคนไทย ยังไมได้รับความนิยมมากนักในยุคสมัยก่อน ก็เพราะว่า คนไทยเรานิยมของนอก มีความเชื่อมั่นในการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าจากเมืองนอกมากกว่าฝีมือของคนไทย ก็เลยเป็นโอกาสทำให้ผู้ประกอบการในไทย อย่างเช่น เครือสหพัฒน์ฯ ซื้อลิขสิทธิ์แบรนด์ดังๆ จากฝรั่งเศส อังกฤษ ญี่ปุ่น และ อเมริกา เข้ามาทำการผลิตในเมืองไทย และได้การถ่ายทอด Know How ทั้งด้านการออกแบบ และการตัดเย็บในระบบอุตสาหกรรม ก็มีส่วนทำให้อุตสาหกรรมแฟชั่นในบ้านเราเติบโตขึ้น ในช่วงประมาณ 20 กว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งในยุคสมัยนั้น การสื่อสารทางอินเทอร์เนตยังไม่มีนะครับ เราก็อาศัยดูเทรนด์แฟชั่นจากนิตยสารต่างๆ ของต่างประเทศ

จนมาถึงเมื่อประมาณสัก 10 ปีมานี้ โครงการกรุงเทพเมืองแฟชั่น เป็นโครงการหนึ่งที่สร้างความตื่นตัว และสร้างความคึกคักให้กับวงการแฟชั่นเมืองไทยเป็นอย่างมาก มีการอบรม ให้ความรู้ และสนับสนุนการสร้างนักออกแบบแฟชั่นรุ่นใหม่ มีกิจกรรมประกวดผลงานการออกแบบแฟชั่น และสถาบันการศึกษาหลายแห่งก็เปิดสอนในหลักสูตรการออกแบบแฟชั่นขึ้นมา เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมแฟชั่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ โลกการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เนต สามารถเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ถึงกันหมดในเวลาที่รวดเร็วมาก ทำให้กระแสแฟชั่นจากประเทศผู้นำแฟชั่นอย่างยุโรป หรือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สามารถแพร่กระจายมายังประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับผลงานของดีไซน์เนอร์เมืองไทย ที่สามารถแพร่กระจายไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วเช่นกันนะครับ

วันนี้เราจึงเห็นเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์เนมต่างๆ ด้วยฝีมือคนไทยเกิดขึ้นมากมาย และกลายเป็นกระแสแฟชั่นที่กลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อในระดับต่างๆ ให้ความนิยมกันมากขึ้น

ธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นในบ้านเราตอนนี้ก็น่าที่จะมีความคึกคักและเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยได้รับปัจจัยหนุนมาจาก Life Style และกำลังซื้อของผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการแต่งกายมากขึ้น ประกอบกับการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีก รวมทั้งการที่ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การท่องเที่ยวและเป็นแหล่งช้อปปิ้งสำคัญแห่งหนึ่งของอาเซียน ปัจจัยเหล่านี้ก็น่าจะส่งผลให้กลุ่มธุรกิจแฟชั่นหลายๆ แบรนด์สนใจเข้ามาทำตลาดและลงทุนขยายสาขาในไทยมากขึ้น