ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมแฟชั่น

ปัจจุบันอุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องหนังของไทยมีการขยายตัวสูงขึ้น จนกลายเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็นอันดับต้น ๆ ขณะเดียวกันได้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้มากมายที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยอย่างครบวงจร

ภาพรวมของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยในขณะนี้ว่า อยู่ในช่วงที่มีทั้งได้เปรียบและเสียเปรียบ เพราะถ้าใครปรับตัวทันก็จะได้เปรียบ โดยเฉพาะในเรื่องของการดีไซน์ การใช้นวัตกรรม และการสร้างเอกลักษณ์ความแตกต่าง ซึ่งอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยเป็นที่น่ากลัวในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พอสมควร เพราะดีไซเนอร์ไทยมีความเก่งและมีรสนิยมที่ดีจนเป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้บ้านเรายังมีวัตถุดิบที่ค่อนข้างครอบคลุมทั้งหมด รวมทั้งมีกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

ความสามารถตรงนี้หากหยิบมาใช้ครบถ้วนก็จะเกิดศักยภาพที่น่าสนใจมาก ประเทศไทยค่าแรงไม่แพงแต่ก็ไม่ถึงกับถูก ที่สำคัญเรามีต้นทุนฝีมือที่ดี ส่วนดีไซน์ก็ได้รับความร่วมมือจากดีไซเนอร์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นมา ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศจีนหรือประเทศเวียดนามที่เป็นผู้ผลิตส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีแบรนด์เป็นของตัวเอง การที่ทั้ง 2 ประเทศเป็นผู้ผลิตที่เน้นราคาถูก ตอนนี้ก็เจอปัญหาเรื่องต้นทุน ค่าแรงที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ทำให้จริง ๆ แล้วก็ไม่ได้ถูกมากกว่าประเทศไทยเลย แต่เป็นเพราะมีวัตถุดิบหลากหลายมากกว่าประเทศไทย

สำหรับเรื่องของการปรับตัวภาครัฐมีการส่งเสริมทุกปี โดยจะช่วยผลักดันดีไซเนอร์หน้าใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น หรือพาไปออกโรดโชว์ที่ต่างประเทศรวมทั้งมีดีไซเนอร์ที่เก่ง ๆ จากประเทศเรามาช่วยในการพัฒนาสินค้าให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยให้สินค้ามีความแปลกใหม่ รวมทั้งมีความตื่นตัวในการพัฒนา จึงมีการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ผ่านการวิจัยและลดปัญหาโลกร้อน เช่น การทำการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกับญี่ปุ่น อีกทั้งมีการนำเสนอนวัตกรรมอื่น ๆ ที่ได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยได้พัฒนาสิ่งทอและผ้าผืนต่าง ๆ จากวัสดุธรรมชาติ เน้นความเป็น อีโค-กรีน มากขึ้น

กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าแฟชั่นและสินค้าเครื่องหนังปลายน้ำ ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยที่มีการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ คือการตัดเย็บเสื้อผ้าโดยการใช้เครื่องเสียงอัลตราโซนิคมาช่วยในการตัดเย็บ ซึ่งนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีอีกหลายรูปแบบ แต่รูปแบบหนึ่งที่ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยในการตัดเย็บคือ อุตสาหกรรมเสื้อผ้ากีฬา ที่เมืองไทยเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก และในแถบโซนทวีปเอเชีย ประเทศไทยเป็นเจ้าใหญ่ ๆ ที่ผลิตให้กับแบรนด์ยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงในระดับโลก และเสื้อผ้าของแบรนด์ต่าง ๆ ก็มีการปรับตัวด้วยการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาผลิตให้เสื้อผ้ามีคุณภาพ แตกต่างและมีลักษณะของการสร้างฟังก์ชั่นใหม่ ๆ ให้เสื้อผ้า เช่น เทคโนโลยีการบอนดิ้งตะเข็บ คือ ผ้าไร้ตะเข็บ ซึ่งเป็นการนำผ้ามาติดกันด้วยการบอนดิ้งที่ทำให้ไม่มีตะเข็บทำให้ไม่เกิดการระคายเคือง ตรงนี้จะสามารถตอบโจทย์โดยตรงของเสื้อฟุตบอลหรือเสื้อกีฬาที่จะต้องมีการเคลื่อนไหวเยอะ ๆ